budocentrum wiz 480

Sąd Okręgowy w Elblągu postanowieniem z 4.10.2018 r., zakazał Wandzie Łaszkowskiej rozpowszechniania nieprawdziwych informacji oraz zobowiązał ją do przeproszenia Wojciecha Palińskiego. Postanowienie jest nieprawomocne, a W. Łaszkowska złożyła zażalenie do Sadu Apelacyjnego.

 

Nie milkną echa wypowiedzi Radnej Powiatowej Wandy Łaszkowskiej, która podczas sesji Rady Gminy w Łukcie 28 września 2018 r., w kontekście podpisanej przez Prezesa ZGK w Łukcie Dariusza Struka, umowy na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków powiedziała, że Paliński, parafrazując - Nie zrobił w tej sprawie nic, a przypisuje sobie wszystko. Zamiast pomagać, tylko gminie przeszkadzał.

Na reakcję Przewodniczącego Rady Powiatu, a obecnie też kandydata na Wójta Gminy Łukta nie musieliśmy długo czekać. Ten, postanowił skorzystać z przysługującego mu prawa i w trybie wyborczym dochodzić prawdy przed sądem. Domagając się w skrócie:

1) Zaprzestania rozpowszechniania przez Wandę Łaszkowską nieprawdziwych informacji, że:

-próbował robić wszystko, żeby Łukta nie dostała pieniędzy na oczyszczalnię

-nie robi nic (dla Gminy Łukta - przyp. red.)

-przez cały okres, w którym przestał być dyrektorem przeszkadzał tej gminie

2)  zobowiązania Wandy Łaszkowskiej do przeproszenia i sprostowania nieprawdziwych informacji wymienionych w punkcie pierwszym poprzez zamieszczenie na własny koszt ogłoszenia w Gazecie Ostródzkiej oraz dostarczenie własnoręcznie podpisanych przeprosin.

3) zapłacenie przez Wandę Łaszkowską 1000 złotych tytułem zadośćuczynienia na cel społeczny.

W dniu 3 października 2018r., strony spotkały się w Sadzie Okręgowym w Elblągu. Wnioskodawca W. Paliński wraz z pełnomocnikiem i świadkiem Radnym Gminy Łukta Waldemarem Skutnikiem. Po przeciwnej stronie, Uczestniczka W. Łaszkowska wraz z świadkiem Wójtem Gminy Łukta Robertem Malinowskim.

Paliński podczas posiedzenia udowadniał, że wbrew temu co stwierdziła Łaszkowska, interesował się i zabiegał o to, aby Łukta otrzymała dofinansowanie do budowy oczyszczalni. Wykazywał, że jego działalność przez cały okres sprawowania mandatu Radnego Powiatowego, nie tylko nie szkodziła Gminie Łukta, a wręcz przeciwnie - przynosiła gminie wiele korzyści. 

Łaszkowska natomiast, stojąc na stanowisku, że wszystko co powiedziała ma umocowanie w prawdzie, próbowała przekonać sąd do swoich racji. Na pytanie sądu - Jakie ma Pani dowody na to, że (Paliński-przyp. redakcji) podejmował działania po to, aby Gmina Łukta nie dostała pieniędzy na oczyszczalnię? Pomimo jednoznacznego stwierdzenia na sesji rady gminy,  przed sądem nie była w stanie wytłumaczyć, kiedy, w jaki sposób i na czym miało by to przeszkadzanie polegać. Uczestniczka stwierdziła jedynie, że - Wiedzę o tym, że Paliński przeszkadzał posiada od Wójta Roberta Malinowskiego, który był świadkiem rozmowy, z której wynikało, że pan Wojciech Paliński próbował zablokować inwestycję dotycząca budowy oczyszczalni ścieków. Ten, w trakcie swoich zeznań - jako świadek, stwierdził natomiast, że - z Wandą Łaszkowską na ten temat w ogóle nie rozmawiał. Wcześniej opisał przebieg dwóch spotkań z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Powiatu Ostródzkiego, który to miał przekazać mu informację, że Paliński pytał o to, - Co można zrobić, aby Łukta nie otrzymała dofinansowania na budowę oczyszczalni ścieków? Zaznaczając przy tym, aby tę wiedzę (Malinowski – przyp. redakcji) zachował w tajemnicy. Wspomniany Naczelnik miał podczas drugiego spotkania mówić mu, że: - Wraca właśnie od Starosty, gdzie Starosta wezwał go z zapytaniem – Czy to prawda jest, że pan Paliński próbował zablokować budowę oczyszczalni ścieków? … Pan Janiak (Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - przypis redakcji) potwierdził, że był u niego pan Paliński w celu zablokowania oczyszczalni ścieków i z tego co już być może nie dosłyszałem prosił o zachowanie ciszy w tym temacie. Na pytanie Sądu - Co zrobił z ta informacją? Malinowski odpowiedział, że: - nic, ponieważ bał się dalszego blokowania tej inwestycji. 

Sąd nie dał wiary tym zeznaniom. Argumentując to w uzasadnieniu do postanowienia  “W świetle zasad doświadczenia życiowego jako nieracjonalne należy ocenić zachowanie Roberta Malinowskiego, który tą wiadomością nie podzielił się z podmiotami które powinny o zachowaniu wnioskodawcy się dowiedzieć...”. Zaznaczając w dalszej części uzasadnienia, że nie przedstawiono zeznań osoby (Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska - przyp. redakcji),  z którą to, Wójt miał rozmawiać na temat zachowania Palińskiego.

Dowodem prezentowanym przez Wande Łaszkowską na ciągłe przeszkadzanie gminie przez Palińskiego miały być dokumenty – wnioski składane do gminy o udzielenie informacji publicznej oraz innych instytucji, do których ten zgłaszał, jego zdaniem, występujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu gminy. I tu, to, co dla Wandy Łaszkowskiej miało być dowodem na ciągłe utrudnianie działania gminie, dla sądu takim już nie jest. We wcześniej przywołanym uzasadnieniu czytamy, że: “...brak przesłanek, aby tego rodzaju postępowanie (W. Palińskiego - przyp. red.) oceniać jako sprzeczne z prawem, czy naruszające interesy Gminy Łukta...”

Palińskiemu w trakcie rozprawy dzięki przedstawionym dowodom w postaci dokumentów i zeznaniom świadka, udało się przekonać sąd, że działał dla dobra Gminy Łukta. Udowadniał, że przedkładał liczne wnioski na forum Rady Powiatu, a także podczas bezpośrednich spotkań z samorządowcami zabiegał o wspieranie gminy, również co do budowy oczyszczalni ścieków. W końcowej części uzasadnienia do postanowienia sądu czytamy: “Wnioskodawca udowodnił, że zabiegał z innymi samorządowcami u Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków.” 

Z uwagi na znaczną ilość przedstawionych na sprawie przez Wandę Łaszkowską dokumentów, czas potrzebny na ich analizę oraz sporządzenie uzasadnienia do postanowienia, Sąd odroczył wydanie postanowienia na dzień następny tj. 4 października 2018 r. 

Wydając postanowienie 4 października Sąd przychylił się do najważniejszych punktów wniosku Wojciecha Palińskiego. 

Zakazał Wandzie Łaszkowskiej rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, że Wojciech Paliński kandydat na Wójta Gminy Łukta:

1)

  1.  “próbował robić wszystko, żeby Łukta nie dostała pieniędzy na oczyszczalnię”
  2.  “nie robi nic”
  3.  “przez cały okres, w którym przestał być dyrektorem przeszkadzał tej gminie”

2)  zobowiązał Wandę Łaszkowską do przeproszenia i sprostowania nieprawdziwych informacji wymienionych w punkcie pierwszym poprzez zamieszczenie na własny koszt ogłoszenia w Gazecie Ostródzkiej. 

3) oddalić wniosek w pozostałym zakresie

Z posiadanych informacji wiemy, że do Sądu wpłynęło już zażalenie Wandy Łaszkowskiej na to postanowienie. W najbliższym czasie powinien rozpatrzyć je Sąd Apelacyjny w Gdańsku. O wyniku oczywiście poinformujemy.

(red)

Aktualizacja!

Wanda Łaszkowska musi przeprosić Wojciecha Palińskiego! Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił jej zażalenie.

Na dzisiejszym (9.10.2018 r.) posiedzeniu, Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił zażalenie Wandy Łaszkowskiej na postanowienie Sadu Okregowego w Elblągu nakazujace jej: Zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących kandydata na Wójta Gminy Łukta Wojciecha Palińskiego oraz przeproszenie go poprzez publikację przeprosin w gazecie.

Tym samym postanowienie Sądu Okregowego stało się prawomocne, a Wanda Łaszkowska musi za swoje słowa przeprosić.

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież